№47 (8758) 15

15 маусым 2024 ж.

№46 (8757) 11

11 маусым 2024 ж.

№45 (8756) 8

08 маусым 2024 ж.

Жаңалықтар мұрағаты

«    Маусым 2024    »
ДсСсСрБсЖмСбЖс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
» » Биологиялық белсенді қоспалардың пайдасы мен зияны туралы

Биологиялық белсенді қоспалардың пайдасы мен зияны туралыҚазіргі уақытта адамдар әртүрлі дәрумендер ретінде биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) қабылдапжатады. Дегенмен, оларданқалағаннәтиже ала алмай, көңілтомаушылықтары да кездеседі. Биологиялыққоспаларға: мультивитаминдер, минералдыкешендер, эхинацея сығындысы, омега 3, хондопротекторлар және иммуномодуляторлар кіреді. 
Дәріханалардаәртүрлітүрдегібиоқоспаларды: дәрілер, капсулалар, ұнтақтар, тұнбалар, бальзамдар, сироптар, гелдердіұсынады. Табиғинемесетабиғиұқсасзаттарды аз көлемде (ББҚ) ішуге, тамаққа, кремдерге, бальзамдарғажәнет.б. қосуғаболады.
ББҚ құрамынаөсімдіктер, шөптер, минералдар, тағамдықталшықтар, ара өнімдері, теңізөнімдері, балдырлар, пробиотиктер, ашытқыларжәнебасқа да заттаркіруімүмкін. Бірақ, дәрініоларменауыстыруға, сондай-ақ, аурудыөзбетіншеемдеугеболмайды. 
Биологиялықбелсендіқоспаларбірқатармаңыздыфакторларғабайланыстыбірнешекластарғабөлінеді. Негізгіүш топ: эубиотиктер, нутрицевтиктержәнепарафармацевтиктердепаталады. Оларбелгілібіркомпоненттердіңқұрамы мен пайыздыққұрамыбойыншабөлінеді. Көптегенбиологиялықбелсендіқосылыстар, мысалы, флавоноидкласысияқты, организм әртүрліөсімдіктерденалады.
Сондай-ақ, әрбіртамаққабылдаукезіндеқосымшаретінде ББҚ пайдалануғаболады. Дегенмен, онда да абай болу қажет. Мысалымультивитаминдердіалайық. Олардыңқұрамында 10-нан артықкомпоненттерболуымүмкін. Олардыңбарлығысізгеқажетпе? Алдыналуүшінмұндайвитаминдердіқабылдауғаболмайды, себебімультивитаминдердібақылаусызқабылдаудыңзиянытуралыбірқатарзерттеулер бар. 
Егерсізбиологиялықбелсендіқоспалардықабылдасаңыз, ондаоныңмөлшерінсақтауқажеттігінестеұстаңыз. 
Бета-каротинніңшамадантысмөлшерітемекішегушілердеөкпеобырының даму қаупінарттырады. Ал кальций мен D витаминінкөптұтынубүйректетастардыңпайда болу қаупінарттырады.
Биологиялықбелсендіқоспалардыпайдаланаотырып, олардыңдәрі-дәрмекемесекенінжәнеарнайысертификаттаудыталапетпейтінінбіліңіз, дәрі-дәрмекретіндеарнайысынақтанөтпейді, бірақолардыдәріханалардасатыпалуғаболады. 
Жалпыбиологиялықбелсендіқоспаларадамдыемдемейді, олараурулардыңалдыналуқұралыболыптабылады. ББҚадамағзасынтамақарқылыалатынпайдалызаттар мен минералдардыңжетіспеушілігінөтеугеболады. Әсіресе, жүйкежәнеденежүктемелерініңжоғарылауыкезінде, сондай-ақ, адамауруданкейінқалпынакелгендеөтемаңызды. Сондай-ақ, жарнамаланатынбиоқосымшалардықабылдауалдындаміндеттітүрдеемдеушідәрігергебарыңыз. 
Есіңіздеболсын, кейбірқоспалардәрілікдәрі-дәрмектерменөзараәрекеттеседі, бұлағзағажағымсызжәнеқауіптісалдарыболуымүмкін. Ал дәрі-дәрмектердібасқадәрігерсізгеқабылдауғажазып берсе, ондаоғанқандайқоспалардықабылдайтыныңыздыайтудыұмытпаңыз. Қоспалардысауатсыз, заңсызқолдануқайғылыжәнежағымсызсалдарғаәкелуімүмкінекенінестеншығармаңыз.СондықтанБиологиялықбелсендіқоспалардыдәрігеркеңесіненкейінқабылдағандұрыс.

Жаңақорғанаудандықсанитариялық
эпидемиологиялықбақылаубасқарма
басшысыШ.Айдарова
09 қараша 2023 ж. 223 0